1. 8 top disiplini bir isteka topu (beyaz) ve 15 adet numaralanmış renkli topla oynanır. Renkli toplar iki gruba ayrılır:

 • 1-7 (numara) arası düz renkli toplar
 • 9-15 (numara) arası ‘kuşaklı renkli ‘ toplar 8 (numara) ‘düz siyah renkli’ son hedef topu olarak top grubunu oluşturur. Toplar eşit kenar üçgen içerisinde üçgenin ucundaki top piramit noktasına basacak şekilde, 8 numaralı top üçgenin ortasında ve üçgen tabanın her iki köşesindeki toplar, bir kuşaklı bir düz renkli olmak üzere dizilerek yer alırlar.

2. Oyun sırası bir bant atışıyla belirlenir veya atışı kazanan oyuncu açış yapma seçeneğine sahip olur veya rakibine açtırabilir. Bunu takip eden setlerde oyuncular sıra ile değişerek açılış yaparlar.

3. Açılış yapan oyuncu, isteka topunu açış çizgisi gerisindeki açış alanı içinde herhangi bir yere yerleştirerek atış yapar. Açılışta oyuncu en az 4 topun bant görmesini sağlamalı veya en az bir topu cebe düşürmelidir.

Bunların gerçekleşmemesi halinde veya başka bir faul yapılırsa masaya gelen oyuncu:

 • Topları kaldığı şekilde kabul eder ve oyuna devam eder veya
 • İsteka topunu alır ve açış çizgisi gerisine koyup oyuna devam eder veya
 • Topların tekrar dizilmesini ister ve açılışı hangi oyuncunun yapacağına karar verir.

4. Eğer açılışta 8 numaralı top cebe düşerse, açılışı yapan oyuncu topların yeniden dizilmesini isteyebilir veya 8 numaralı topu cepten çıkarttırıp, piramit noktasına koydurur ve atışına devam eder. Eğer açılışı yapan oyuncu, açış atışında 8 numaralı topu cebe düşürürken aynı zamanda da isteka topu cebe düşerse, rakip oyuncu topları yeniden dizdirme veya 8 numaralı topu cepten çıkarttırıp, piramit noktasına koydurma ve isteka topunu açış alanı içine yerleştirerek atışına devam etme hakkına sahiptir.

5. Açış atışı sonunda cebe düşen toplara bakılmaksızın masa açık kabul edilir (oyuncular henüz top grubu seçimi yapmamışlardır).

6. Açış atışından sonra deklare edilen cebe başarıyla düşürülen ilk top, o set süresince o oyuncunun hedef top grubunu belirler.

7. Bir oyuncunu hedef top grubu belirlendikten sonra oyuncu birbirini takip eden tüm atışlarında isteka topunu ilk olarak kendi top grubundan bir topla temas ettirmeli ve, a) Bir hedef topu cebe düşürmeli veya b) İsteka topunun veya herhangi bir hedef topun bir bant görmesini sağlamalıdır. Eğer oyuncunun diğer hedef topları masa üzerindeyse, isteka topunun o oyuncu tarafından ilk olarak 8 numaralı topla teması faul sayılır.

8. Bir topun cebe düşürülmesi amaçlandığında, bir oyuncu hem topu hem de düşürmek istediği cebi deklare etmek zorundadır. Oyunu ancak oyununa deklare etmiş olduğu kendi hedef grup toplarını nizami olarak cebe düşürdüğü sürece devam edebilir. Eğer bir oyuncu doğru hedef grubundan deklare etmiş olduğu bir topu cebe düşüremezse veya faul yaparsa, kendi atış sırası biter ve el rakibe geçer. Ceplere düşürülen tüm toplar ister nizami bir atış sonucu veya faul atışı sonucu olsun ceplerde kalır. Kombinasyon ve karom atışlarına izin verilir ve isteka topunun ilk olarak oyuncunun kendi grup toplarına temas etmesi şartıyla önceden deklare edilmesi zorunlu değildir.

9. Oyunda, aşağıda belirtilen ihlaller faule nedendir:

 • Nizami bir atışı uygulayamamak.
 • Bir atış sırasında isteka topunun kazaen cebe düşmesi,
 • Açış atışında isteka topunun kazaen cebe düşmesi,
 • Nizami oyun dışında herhangi bir şekilde isteka topunu hareket ettirmek veya isteka topuna dokunmak faul sayılır.

10. Yapılan bir faulden sonra rakip oyuncu isteka topunu eline alır. Bu demektir ki; oyuncu isteka topunu masa üzerinde herhangi bir yere yerleştirip istediği yöne oynayabilir. Bunun tek istisnası açış sırasındaki fauldür. Bu durumda masaya gelen oyuncu isteka topunu açış çizgisi gerisine yerleştirmek ve isteka topu açış çizgisini geçecek şekilde atış yapmak zorundadır.

11. Set bir oyuncunun kendi grup toplarının tamamı cebe düştükten sonra, 8 numaralı topu deklare edeceği cebe ayrı bir nizami atışla düşürmesi sonucunda kazanılır.

12. Bir oyuncu şu ihlaller sonucu seti kaybetmiş sayılır:

 • 8 numaralı topu cebe düşürürken faul yapması.
 • Kendi grubundan son topla birlikte 8 numaralı topu cebe düşürmesi,
 • 8 numaralı topu oyun esnasında herhangi bir şekilde oyun alanı dışına çıkartması,
 • 8 numaralı topu deklare ettiği cep dışında bir cebe düşürmesi,
 • 8 numaralı topu nizami hedef top olmadığı durumda iken cebe düşürmesi,
 • Arada bir nizami atış olmadan, ard arda 3 atışta, peş peşe 3 faul yapması. 8 numaralı topa atış yaparken, 8 numaralı top cebe düşmez veya masa dışına çıkmazsa, isteka topunu kazara cebe düşürmek veya faul yapmak set kaybı değildir.