1. Bant atışı ile oyuna başlanması tamamen genel kurallarda açıklandığı gibidir.

2. Vuruş topunun diğer iki topa da çarpmadan evvel mutlaka en az 3 bant a çarpmış olması gereklidir. Daha fazla bant a temas da geçerli iken , 3 bant a temas sağlanamadı ise sayı geçersiz olur ve oynama hakkı rakibe geçer.

3. Topların Yapışması: Sadece vuruş topunun diğer toplara yapışması önemlidir. Topların yapışması ve dışarı çıkmaları konusunda kuralları aktarırken Vuruş topuna 1 , rakibin topuna 2 , kırmızı topa da 3 numara vererek açıklamalar yapılmıştır. Sıra kendisinde olan sporcunun topu diğer toplardan birine yapıştığında ; sporcunun 3 seçeneği vardır.

 • Hiç top görmeden banttan atış yapabilir. ( Brikol )
 • Yapışmayan diğer toptan oynayabilir.
 • Topların açılmasını isteyebilir.

Topların açılması istendiğinde:

   • – 1 ve 2 yapışmış ise ; 1 açış ( ASO ) pozisyonundaki orta noktaya , 2 ise masanın orta noktasına konur. Bu konumda 3. top 1. topun konacağı yerde ise , 1. top kırmızı topun konduğu noktaya konacaktır. Eğer 3. top tam masanın ortasındaki noktayı işgal ediyorsa , 2. top kırmızı topun yerine konacaktır.
   • 1 ve 3 yapışmış ise ; 1 açılış pozisyonundaki orta noktaya , 3 ise kırmızı topun durduğu noktaya konur. Bu noktalar 2 . top tarafından işgal edilmiş ise ; 2 . top , 1. topun yerinde ise 1 kırmızının yerine , kırmızı masanın ortasına konur. 2. top kırmızının konacağı yerde ise 3. top masanın ortasına konur.
   • 1. top 2 ve 3. topa da yapışmış ise ; 1 aso da ki yerine , 2 masanın ortasına, 3 kırmızının yerine konacaktır.

4. Topların Dışarı Çıkması: Öncelikle topların dışarı çıkması konumuna açıklık getirilmelidir. Bant üzerinde sıçrayan ve dışarı çıkmayarak masada kalan toplar için küpeşteye ( ahşap kısım ) temas olması dışarı çıkan top işlemi yapılmasına yol açar. Ahşap sesi gelmediğinde yani küpeşteye temas olmadığında ise dışarı çıkmamış kabul edilecektir. Küpeşteye temas eden ama dışarı çıkmadan masada kalan toplar diğer topların konumunu bozarsa hakem inisiyatifi ile bu toplar çarpışmadan önceki durdukları yerlere konur.Bu hakem kararına itiraz söz konusu değildir.Eğer bir topu tam merkezi ile konması gereken noktaya yerleştiremiyorsak yeri işgal edilmiş top olarak değerlendirilecektir.Bu kuralları daha kolay anlayabilmek ve öğrenebilmek için öncelikle temel mantığı kavramak gerekir. Topların yapışması hallerinde de , dışarı çıkmaları hallerinde de uygulamada önemli olan kavramlar şunlardır ;

 • Vuruş sonucu masadan çıkmayan yada yapışmayan topun yeri değiştirilemez.
 • Zorunlu haller dışında , devam edecek olan sporcunun topu masanın orta noktasına konmayacaktır. Bir topu kural gereği koymamız gereken yerde başka bir top varsa ; önce a şıkkında belirtilen kavram önemsenecektir. Bu sebeple bazı hallerde masanın ortasındaki noktadan vuruş başlayabilecektir.
 • Vuruş yapıldığında sadece 1 dışarı çıkmıştır. 1. top masanın tam ortasına konur. Eğer bu noktada 2 varsa 1. topu kırmızının duracağı yere koyarız. Eğer , bu noktada da 3 . top varsa 1. topu as odaki orta noktaya koyacağız.
 • Vuruş yapıldığında sadece 2. top dışarı çıkmışsa ; bu top rakip sporcunun topu olduğu için bu sporcunun oyuna ortadan başlamaması için aso pozisyonundaki orta noktaya konur. Eğer , bu noktada 1. top varsa 2 numaralı topu kırmızının durması gereken noktaya koyarız. Eğer bu noktada da 3. top varsa 2 . top mecburen masanın tam ortasındaki noktaya konur.
 • Sadece 3. topun çıkması halinde; bu top kırmızının açılıştaki noktasına konur. Eğer bu nokta dolu ise ortaya , bu noktada dolu ise açılış noktalarının ortasına konacaktır.
 • 1 ve 2 dışarı çıkmışsa ; 2 oyuna devam edecek sporcunun topu olarak açış noktalarının ortasına , 1. top ise masanın tam orta noktasına konur. 3. top 2 nin konacağı yerde ise 2. topu kırmızının duracağı noktaya koyarız 3. top eğer 1. topun konacağı yerde ise 1. topu kırmızının konması gereken noktaya koymalıyız.
 • 1 ve 3 dışarı çıkmışsa ; 1 masanın tam ortasına 3 ise kırmızının açılıştaki yerine konur. Eğer 2 . top masanın tam ortasında ise 1. topu açış noktalarının ortasına , kırmızıyı ise yerine koyarız. Eğer 2. top kırmızının yerini işgal ediyorsa , kırmızı ortaya 1. top ise açış noktalarının ortasına konacaktır.
 • 2 ve 3 dışarı çıkarsa ; 2. top oyuna başlayacağı için açış noktalarının ortasına , 3. top ise kırmızının yerine konacaktır. Eğer , 1. top açış noktalarının ortasında ise 2. topu kırmızının açılıştaki yerine , 3. topu ise ise masanın tam ortasına yerleştiririz. Eğer 1. top 3. topun yerinde ise , kırmızı topu gene masanın tam orta noktasına , 2 yi ise açış noktalarının ortasına koyacağız.
 • Vuruş yapıldığında 1 , 2 ve 3 numaralı topların hepsi dışarı çıkmıştır. Bu durumda , 2. top açış noktalarının ortasına , 1. top masanın tam orta noktasına , 3. top ise kırmızı topun açılış pozisyonundaki yerine konacaktır.